Kategorier: Tips & Tricks

Sådan bruger du spørgeskemaer i SkoleIntra


Posted on

SkoleIntra indeholder en spørgeskemafunktion, der kan bruges på mange forskellige måder. Fra 4. klasseseleven der vil spørge eleverne i 8. klasse om deres brug af sociale medier, til forvaltningen der vil lave brugertilfredshedsundersøgelse. Læs her, hvordan du gør – og få nemt opsat en brugertilfredshedsundersøgelse.

SkoleIntras spørgeskemafunktion giver mulighed for at:

  • Ledelsen kan bruge spørgeskemaer, der er målrettet personalet, forældrene eller eleverne
  • Personalet kan målrette spørgeskemaer mod det øvrige personale, elever eller forældre
  • Eleverne kan målrette spørgeskemaer mod andre elever på skolen
  • Forvaltningen via FællesNettet kan målrette spørgeskemaer mod de ansatte på skolerne

Brugertilfredshedsundersøgelse

Spørgeskemafunktionen kan altså bruges på mange forskellige niveauer. Herunder er lavet en vejledning til, hvordan du kan lave en brugertilfredshedsundersøgelse med SkoleIntra.

I PersonaleIntra er spørgeskemafunktionen under Værktøj > Evaluering > Spørgeskemaundersøgelser. Når du opretter et spørgeskema, skal du først tilpasse egenskaberne for undersøgelsen.

I dette eksempel er det valgt, at målgruppen for spørgeskemaet er alle forældre på skolen. Hvis de har flere børn på skolen, kan de svare flere gange. Der kan jo være forskel på, hvor tilfredse forældrene er med eksempelvis barnets faglige udbytte af undervisningen for det ene barn og for det andet.

Opsætning af spørgeskema

Derudover er der valgt en periode, hvor forældrene kan svare på undersøgelsen, og der er valgt en dato for, hvornår resultatet skal offentliggøres. Det er frivilligt, om man vil offentliggøre resultaterne, og du kan også sætte et kodeord på, så kan andre ansatte ikke kan se resultaterne.

Når du har udfyldt egenskaberne for undersøgelsen, skal du skrive de spørgsmål, som du ønsker at stille til deltagerne. Her kan du vælge mellem spørgsmål med faste svarmuligheder:

Eller du kan vælge at lave spørgsmål med et frit tekstfelt:

Når du er færdig med at lave spørgsmålene, vil forældrene blive præsenteret for spørgeskemaundersøgelsen første gang de logger ind på ForældreIntra i svarperioden. Resultatet vil blive offentliggjort på den dato, du har valgt, at den skal offentliggøres.

Følg resultaterne

I PersonaleIntra kan du løbende følge resultaterne, og du kan se, hvem der har svaret, og hvem der endnu ikke har svaret. Derudover er der et simpelt statistikværktøj, så du kan lave betinget optælling af svarene. Det er derfor muligt at se resultater betinget af et svar i et givent spørgsmål, fx kan man se resultater for hele undersøgelsen sorteret på dem, der har svaret, at de har børn i 5. klasse.

Vær opmærksom på, at svarene er anonyme, så du vil ikke kunne se, hvad enkeltpersoner har svaret.

Hvis du vil bearbejde resultaterne er det muligt at eksportere resultaterne til fx et regneark. I det konkrete eksempel kunne skolen efterfølgende eksportere resultaterne til et regneark og sende det til forvaltningen til bearbejdning på tværs af kommunens skoler.

Del og importér spørgeskemaer

Hvis du har lavet et spørgeskema, som du ønsker at dele med andre skoler, kan du eksportere det til en zip-fil og de andre skoler kan importere den til deres eget SkoleIntra. Derefter kan de bruge spørgeskemaet i forhold til deres forældre. Det er således kun nødvendigt at lave spørgeskemaet én gang i kommunen.

Zip-filen laves via dette ikon: 

Hvis I vil lave en brugertilfredshedsundersøgelse på jeres skole, kan I tage udgangspunkt i dette eksempel (KL’s trivselsundersøgelse). Filen kan importeres via det lille ikon øverst til højre: 

Her kan du læse mere om spørgeskemaer i SkoleIntra (link til Solvej). Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med at bruge SkoleIntras spørgskemaværktøj i kommunen er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller telefon 2523 4219.