Kategorier: Tips & Tricks

Sådan kan du lave læsekontrakter med eleverne i ElevIntra


Posted on

Under menupunktet Undervisning finder eleverne en Læsekontrakt. Her kan elever, lærere og skolebibliotekarer oprette en kontrakt om, at der i en periode skal læses et bestemt antal sider i bøger, der lånes på skolebiblioteket, i klassesæt, læsekasser mv.

Eleverne kan, hver gang de har læst en bog, skrive titel, forfatter og sidetal ind i læsekontrakten og løbende se en opsummering af antal læste sider. De kan også skrive en anmeldelse af bogen og se en hitliste over de mest læste bøger på hele skolen.

Sådan opretter du læsekontrakter

Under Undervisning > Læsekontrakter kan du oprette en kontrakt til udvalgte eller alle elever i klassen ved at vælge Masseopret læsekontrakter.

Her kan du vælge elever fra den aktuelle klasse, der skal have oprettet en læsekontrakt. Som standard er alle elever i klassen markeret. Du kan selv fjerne elever fra listen ved at holde på CTRL-tasten, mens du klikker på elevens navn. På samme måde kan du markere flere elever.

Du kan også oprette læsekontrakter for et hold via menupunktet Opret til hold.

En elev kan selv oprette en læsekontrakt ved at klikke på ‘Ny’-ikonet.

Sådan skrives bøger ind i læsekontrakten

Eleven vælger Undervisning > Læsekontrakt og får så vist de forskellige muligheder.