Kategorier: Tips & Tricks

Sådan kan du sende sms’er fra SkoleIntra


Posted on

SkoleIntra giver mulighed for, at skolen kan sende beskeder via sms til elever, forældre og medarbejdere. Forudsætningen er, at skolen tilkøber adgang til sms-modulet, som ikke er en del af det almindelige SkoleIntra-abonnement.

Inden man kan begynde at sende sms’er fra SkoleIntra, skal følgende være i orden:

  • Skolen skal tegne abonnement på sms-modulet. Det kan gøres her. Prisen er forbrugsafhængig.
  • Når der er tegnet abonnement, kan den SkoleIntra-ansvarlige på skolen åbne for afsendelse af sms’er i forskellige dele af PersonaleIntra. Det gøres under Admin > Tilpasning > SMS.
  • Endelig skal administrator give de relevante medarbejdere adgang til at sende sms’er. Rettighedsstyringen sker under Admin > Adgang > Brugernes koder og rettigheder.

Der er altså et finmasket net af styringsredskaber, så skolen sikrer sig, at udgifterne til sms’er ikke løber løbsk.
Når ovenstående forudsætninger er opfyldt, kan man sende to slags sms’er fra SkoleIntra:

Sms’er med fri tekst

Under Samarbejde > SMS kan man skrive en kort tekst på højst 160 tegn, som kan sendes som sms til én eller flere elever, forældre eller medarbejdere. Modtagernes mobilnumre skal naturligvis være kendt af SkoleIntra, for at det kan lade sig gøre. Man behøver ikke starte fra bunden, hver gang man skal sende en sms. Der er mulighed for at vælge en skabelon, hvor teksten er forudfyldt og måske kun behøver en let tilretning. Der findes skabeloner vedr. aflysning af undervisning, for sent fremmøde, påmindelse om forældremøde, glemt idrætstøj mm.

I beskedsystemet kan man sende en kopi af en almindelig besked som sms. Eftersom sms-modul er begrænset til 160 tegn pr. sms, kan denne funktion kun bruges til helt korte beskeder.

Sms’er med autogenereret tekst

Forskellige steder i SkoleIntra kan man sende meddelelser til relevante modtagere med computergenereret indhold. Det gælder fx ved oprettelse af vikartimer og ændring af gårdvagtsplaner, når man vil give nye brugere adgang til SkoleIntra, når man skriver i klasselog eller kontaktbog, og hvis man vil sende en påmindelse til forældre om skole-hjem-samtaler eller klassearrangementer.

Her kan man også markere et felt ud for hver lektion, hvis man ønsker, at systemet automatisk skal sende en sms-påmindelse til f.eks. en vikar. Hvis den fraværende lærer er gårdvagt, kan systemet også sende en sms-påmindelse til bagvagten.