Kategorier: Tips & Tricks

Sådan kan I tilpasse ForældreIntra


Posted on

ForældreIntra indeholder et stort antal elementer og menupunkter. Nogle af funktionerne bruges meget i visse klasser, mens andre klasser slet ikke bruger disse funktioner.

ForældreIntra er ”født” med alle funktionerne, og alle funktionerne er tilgængelige for forældrene, uanset om funktionen benyttes af klassen eller ej. De ubrugte funktioner og menupunkter kan virke forstyrrende for forældrene, og der er derfor behov for en jævnlig tilpasning af hvilke elementer og menupunkter, der er aktive i ForældreIntra for de enkelte klasser.

Herunder er der samlet forskellige forslag til, hvordan skolen kan gøre ForældreIntra mere brugervenligt.

SkoleIntra-administrator

Skolens SkoleIntra-administrator kan under Admin > ForældreIntra > ForældreIntras menu lave den overordnede tilpasning af ForældreIntras menu ved at aktivere eller deaktivere ForældreIntras faste menupunkter eller ved at tilføje skolens egne menupunkter.

Lærerteamet

Lærerteamet omkring den enkelte klasse kan under Admin > ForældreIntra > Vis/skjul menupunkter til- og fravælge menupunkter inden for de rammer, som administrator har givet.

Lærerteamet kan ligeledes tilpasse den enkelte klasses forsideelementer. Det gøres under Admin ForældreIntra >Indstillinger > Standardforside.

Forældrene

Forældrene kan selv tilpasse forsidens elementer i ForældreIntra under Indstillinger > Forsidens elementer.

Nye genvejsknapper til MobilIntra

I forbindelse med opgraderingen af SkoleIntra til version 5.5 er der kommet genvejsknapper til ForældreIntra Mobil og ElevIntra Mobil. Genvejsknapperne kan konfigureres af skolens SkoleIntra-administrator under Admin > MobilIntra.

Klassens elever og forældre kan have fire eller seks genvejsknapper. Heraf er den ene reserveret til Andet, dvs. til de menupunkter, som ikke har en genvejsknap.

Nyt layout

Den nye version giver også skolerne mulighed for at vælge det nye itslearning-layout. Dette kan vælges af skolens SkoleIntra-administrator under Admin > ForældreIntra > Layout.