Kategorier: Tips & Tricks

Sådan kan skolebestyrelsen offentliggøre dokumenter


Posted on

Forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan have brug for at kunne offentliggøre dokumenter på skolens hjemmeside, selvom de ikke har adgang til SkoleIntra på samme måde som skolens ansatte. Her kan du se, hvordan man gør.

Skolebestyrelsen kan uploade dokumenter til skolebestyrelsens interne dokumentarkiv og derefter kopiere dem ud på SkolePorten.

Skolebestyrelsen kan også oprette udkast til både dagsorden og bilag i Skolebestyrelsens interne dokumentarkiv: 

Når dokumentet er klar til offentliggørelse, kan det kopieres til en mappe på SkolePorten:

Herefter kan det blive vist på SkolePorten. Herunder ses et eksempel:

Det er den medarbejder, der redigerer SkolePorten, der bestemmer hvilke mapper, der ér på SkolePorten. Det er ikke muligt for skolebestyrelsen at oprette mapper på SkolePorten.