Kategorier: Tips & Tricks

Sådan måler du indlogninger i skolens SkoleIntra


Posted on

Brugen af SkoleIntra stiger fortsat, men hvordan ser det ud på din skole? Her kan du se, hvordan du (som administrator) får adgang til tallene.

SkoleIntra har forskellige funktioner til at følge brugernes brug af SkoleIntra. Disse værktøjer kan bruges til at skabe et overblik over, hvilke klasser/personaler/forældregrupper, der bruger SkoleIntra meget eller i mindre grad.

Der kan være gode grunde til at eksempelvis en klasse ikke bruger ElevIntra ret meget, men det kan også være, at klassen gerne vil bruge ElevIntra mere og derfor har brug for hjælp til at komme i gang. De forskellige logværktøjer kan bruges til at finde ud af hvilke grupper på skolen, der muligvis skal have hjælp og sparring til at bruge SkoleIntra bedre.

ElevIntra

Klassernes brug af ElevIntra kan ses i PersonaleIntra under Admin > ElevIntra > Klassernes brug af ElevIntra.

Her kan man få en oversigt over antallet af indlogninger fra de enkelte klasser. Dette værktøj kan både bruges af ledelsen til at se hvilke klasser, der bruger ElevIntra meget og hvilke klasser, der ikke bruger det så meget. Derudover er det også et godt værktøj for den enkelte lærer til at se, om ens klasse bruger ElevIntra eller ej.

Hvis du vil se hvor ofte den enkelte elev logger ind, så kan det ses under Admin > ElevIntra > Elevernes aktuelle brugsmønster. Her får du en oversigt over, hvornår hver enkelt elev sidst har logget ind, og hvor mange gange eleverne har logget ind i alt.

Nogle gange kan der være behov for at se klassens brug af ElevIntra set over tid. Dette kan trækkes under Admin > ElevIntra > Diagram over klassens besøg i ElevIntra.

ForældreIntra og PersonaleIntra

Forældrenes brug af ForældreIntra kan også være interessant. Under Admin > ForældreIntra > Log kan man se forskellige informationer om brugen af ForældreIntra. Bl.a. er det muligt at se en oversigt over klassernes brug af ForældreIntra samt en grafisk oversigt over det samlede antal logins fra alle klasserne.

Personalets brug af PersonaleIntra kan også ses. Dette gøres i PersonaleIntra under Admin > Log > Statistik over de enkelte brugeres besøg i PersonaleIntra. Her kan der ses en grafisk oversigt over de enkelte læreres bruge af PersonaleIntra. Hvis du klikker på navnet, får du en graf, der er baseret på antallet af indlogninger pr. måned.