Kategorier: Tips & Tricks

Sådan udvider I skemaet i SkoleIntra


Posted on

Skolereformen lægger op til en længere og mere varieret skoledag, og mange skoler arbejder derfor med kortere lektionslængder end tidligere. Det betyder i praksis, at de skemateknisk har væsentligt flere positioner end tidligere.

Når skemaet skal vises i SkoleIntra, kan I derfor have behov for at udvide antallet af lektioner i systemet.

SkoleIntra understøtter på nuværende tidspunkt op til 16 lektioner. Antallet af lektioner kan ændres under Admin > Indstillinger > Skematype.

Hvis skolen ønsker at ændre det maksimale antal af lektioner, er det en fordel at gøre det nu – før sommerferien – da reservationer kan blive påvirket af lektionernes placering. Ændringer kan dermed få indflydelse på fremtidige bookninger.

Yderligere udvidelse er på vej

En del skemalægningsprogrammer understøtter op til 30 daglige lektioner. Vi arbejder på at udvide SkoleIntras maksimale antal til også at være 30. Denne forbedring forventer vi at have klar til den version af SkoleIntra, der kommer i efteråret.