Jesper Knoop-Henriksen

Business Development Manager, Google

Jesper Knoop-Henriksen arbejder i dag for Google. Han mener, at vi ikke i dag kan være sikre på, hvad fremtiden bringer og derfor heller ikke med sikkerhed kan vide, hvad der er vigtigt for eleverne at lære i dag. Derfor er det måske i højere grad universelle kompetencer eleverne skal have fremfor meget specifikke.

På baggrund af citatet: ”En sund skepsis over for det umulige!”, forklarer Jesper at eleverne skal have en grundholdning om, at INTET er umuligt. Som lærere skal vi have denne tanke i hovedet hele tiden. Vi må lade eleverne eksperimentere med det umulige, men dermed også give dem en bevidsthed om at ikke alt vil lykkes – heller ikke i undervisningen. Vi skal som lærere klæde dem på til at kunne håndtere at fejle, og i stede for at blive slået ud, så lære dem at se på, hvad der gik godt i processen.