Niels Valeur Uld

Folkeskolelærer og Cand.pæd.pæd.psyk 

Niels er senior læringskonsulent hos Dansk Skoleskak. Han har tidligere behæftet sig med titler som faligkoordinator, didaktisk designer, projektudvikler, master instruktør og underviser hos Psykiatrifonden, med grundskolen som indsatsområde. I sit virke fokuserer Niels på hvordan man designer til lærer som målgruppe, og sikrer at det materiale der udvikles bliver implementeret på bedst mulig vis.

Niels Valeur Uld holder oplægget: Kunsten at hyrde katte