Rikke Christensen

Rikke Christensen er indehaver af Clever Consulting, uddannet lærer og har en Mastergrad fra Roskilde Universitet i projektledelse og procesforbedring. 

Hendes store interesse og viden om højtbegavede børn stammer fra hendes tid som lærer, pædagogisk konsulent, leder i folkeskolen og arbejdet med skolekonceptet High Performance, som Rikke har udviklet. Rikke rejser land og rige rundt som foredragsholder og konsulent, hvor hun hjælper skoler i gang med at identificere og undervise højtbegavede børn.

Rikkes foredrag og undervisningsforløb bygger på forskning, er praksisnære, og gør det let for skolerne at komme i gang med identifikation og undervisning af højtbegavede børn.

Rikke Christensen holder oplægget: Højtbegavede børn i skolen