Digital transformation i en moderne undervisningsinstitution

Kim Lindskov Knudsen vil tegne et perspektiv på, hvordan digitale transformation kan omsættes til konkrete fokusområder i en undervisningsinstitution, herunder hvilke krav øget teknologianvendelse stiller til ”den digitale organisation”.

Kim vil desuden give os en indsigt i, hvad der skaber effektive it-projekter. Implement har sammen med Oxford University stillet netop dette spørgsmål til mere end 4300 projekter, og det er interessante resultater, der er kommet ud af dette.

Oplægget holdes af Kim Lindskov Knudsen.