Har du styr på din GDPR – et servicetjek!

D. 25. maj trådte den nye persondataforordning fra EU i kraft. Den indeholder en række stramninger i forhold til, hvordan både offentlige og private virksomheder håndtere persondata. Desuden er konsekvensen for ikke at leve op til GDPR ret hårde.

I dette oplæg vil vi komme ind på selve juraen omkring GDPR og fortælle om, hvad der er den enkelte skoles forpligtigelse i den forbindelse.

Desuden vil vi gennemgå rent lavpraktisk, hvorledes I sikrer jer, at jeres data er håndteret korrekt i SkoleIntra, så I ikke kommer i konflikt med GDPR.

Vi vil også præsentere og diskutere nogle af de nye værktøjer, vi har lavet, for at I bedre kan leve op til kravene.

Så giv din GDPR et servicetjek.

Oplægget holdes af Ole Windeløv