Hvordan får vi alle i mål?

Det gør vi ved at skabe en positiv kultur omkring LST i undervisningen!

MV-Nordic har 30 års erfaring på området og vil fortælle om, hvordan du kan gøre en forskel for dine elever, og hvorledes CD-ORD nemt og effektivt kan integreres i undervisningen.

Undervejs bliver du klogere på:

  • LST som et læringsværktøj og et redskab til at løfte det faglige niveau
  • Vores erfaring med ordpatruljer
  • Hvordan eleverne kan blive selvhjulpne med træningsprogrammet MiVo, til at bruge CD-ORDs skrivefunktioner

Mere end 6 % af Dannarks befolkning er ordblinde, og ca. 20 % har brug for at blive bedre til læse- og skriveprocesser, for at kunne nå deres uddannelsesmål og udnytte sit fulde potentiale.

Oplægget holdes af MV Nordic.