Hvorfor digitaliserer vi, og hvad er problemet egentlig?

Jesper Balslev beskæftiger sig med de politiske argumenter for digitalisering.

Med udgangspunkt i en gennemgang af politiske rapporter siden 1984, prøver han at blive klogere på de forskellige motiver, argumenter og belæg for at digitalisere uddannelse – herunder hvad man opfatter som typiske udfordringer og problemer.
Det giver anledning til mange interessante tanker om vores omgang med digitale læremidler, samarbejdsplatforme m.m.

Oplægget holdes af Jesper Balslev