Oplæg: Kreative lege med matematiske færdigheder og begreber

Kreative lege med matematiske færdigheder og begreber. Multimodale fortællinger og fantasifuld formidling af det faglige stof i matematik.

Et praksisnært oplæg om inddragelse af leg og multimodal formidling med inddragelse af blandt andet Skoletubes digitale værktøjer. Hvordan skabes øget energi, nysgerrighed og motivation i matematikundervisningen ved at tage udgangspunkt elevernes leg og den naturlige interesse for at undersøge omverdenen.

Oplægget holdes af Rikke Falkenberg Kofoed