Netprotokollen – Registrering af fravær på 30 sekunder

3-4 klik på din smartphone, tablet eller pc. Så er fraværet registreret.

Så selvom vi kunne gøre det så kort, vil vi også gerne vise hvordan det spiller sammen med skoleintra, forældreintra og elevintra.

Forældrene kan melde syge, ferie osv.

Beskeder sendes ligeledes til skoleintra enten som besked eller sms.

Sms indsatser kan målrettes forskellige klasser og fraværstyper for at nedbringe fraværet.

Endelig viser vi hvordan Netprotokollen kan sættes op til at understøtte den praksis lærerne allerede har til at få registreret det lovpligtige fravær.

Oplægget holdes af Netprotokollen.