SkoleIntra og læringsplatform i én samlet løsning

Vi har samlet flere af dine arbejdsopgaver – alt lige fra undervisningsplanlægning, evaluering og bedømmelse, elevplan og skolehjemsamtaler samt kommunikation og samarbejde – i én digital løsning. Det betyder, du sparer tid på det administrative og dokumentation, så der er mere tid til det, du brænder for – nemlig eleverne og det faglige.

Oplægget er todelt og indeholder en generel gennemgang af udvalgte funktioner og fordele samt et praksiseksempel fra Janni, der er folkeskolelærer, som bruger den samlede løsning i sin hverdag.

Den generelle del gennemgår, hvilke it-redskaber du kan knytte til et forløb, og hvordan vurderede forløb vises i elevernes elevplaner. Elevplanen indeholder nu også mulighed for, at du med vores nye funktion Fokusområder kan understøtte eleven i faglig progression via handlingsanvisende feedback. Vi vil også vise jer, hvordan vores nye dybere integration med Google giver dig mulighed for at bruge og få glæde af funktionerne i Google G-Suite direkte i vores platform.

Anden del af oplægget byder på, hvordan Janni, der er lærer på en folkeskole i Ringsted, konkret arbejder med de pædagogiske funktioner og it-redskaber, når hun planlægger sin undervisning.

Oplægget holdes af Henriette Mai Rahbek & Janni Lynge Paysen