Når sekretære bliver admin

Med udgangspunkt i egen praksis og som mangeårig administrator i tæt samarbejde med skolens sekretærer, vil Charlotte komme ind på emner, som er relevante for jer, som sidder med den daglige administration af PersonaleIntra.

  • Hvordan kan PersonaleIntra sættes op, så det letter hverdagen for såvel skolesekretæren og skolens personale?
  • Hvilke flueben er vigtige at få vinget af, så det letter den daglige administration?
  • Hvilke systemer er vigtige at ajourføre, så samspillet mellem SkoleIntra og importkilderne fungerer optimalt?
  • Hvor kan skolesekretæren og øvrige personaler med admin-adgang supplere hinandens virke?
  • Hvad er vigtigt at huske i forbindelse med skift til nyt skoleår?
  • Hvordan slår opslag og andre nyheder igennem i ForældreIntras nye layout og hvilken betydning har det for kommunikationen mellem skole og hjem?

Desuden bliver der mulighed for, at I kan lufte jeres egne erfaringer, ris og ros og idéer til videreudvikling af SkoleIntra.

Oplægget holdes af Charlotte Veng