Kategorier: Nyheder

Brug itslearning til undervisningsdifferentiering


Posted on

itslearnings læringsplatform indeholder en bred vifte af undervisnings- og dokumentationsværktøjer til understøttelse af de fagprofessionelles arbejde.

Med værktøjet ’Interaktive sider’ gives underviserne fuld metodefrihed i forhold til at sammensætte og præsentere et fagmateriale ved hjælp af forskellige typer indholdsblokke. Det er muligt at tilføje formateret indhold herunder tekst, billeder, videoer, lydoptagelser, tabeller, afstemninger, RSSfeeds og links. Udover fx at skabe en interessant startside som introduktion til emner for eleverne, giver det også eleverne et bedre og nemmere overblik over emnet. For underviseren er værktøjet essentielt til at samle relevante noter, filer m.m.  Undervisningsdifferentiering med itslearning

I testværktøjet kan underviserne let oprette test, som rettes automatisk med pointgivning. På denne måde sparer underviserne tid i forbindelse med rettearbejde. Afhængigt af hvad testens formål er, understøtter testværktøjet en række forskellige spørgsmålstyper – alt fra flere svarmuligheder til fri tekst. Billeder og video kan indsættes, så testen gøres både spændende og udfordrende for eleverne.

Med værktøjet læringssti kan underviseren ubesværet sætte sine elever i gang med opgaverne. Når underviseren har koblet sine aktiviteter på læringsstien i den tænkte rækkefølge, bliver eleverne trin for trin hjulpet igennem aktiviteterne i det enkelte undervisningsforløb. Eleverne får et godt overblik over, hvor langt de er nået i deres opgaver, og der frigives tid til underviseren, så underviseren kan hjælpe de elever, der har brug for det. Det er muligt at lave flere læringsstier, så underviserne kan differentiere opgaver i forhold til elever.

itslearning har udviklet et opgaveværktøj, som gør det let for underviseren at stille skriftlige opgaver samt gode muligheder for samarbejde med eleverne. Platformen kan både samarbejde med Onedrive og Google, som giver skolerne en øget fleksibilitet også i forbindelse med uddelegering af opgaver i platformen til eleverne. I opgaveværktøjet er der et utal af muligheder for afleveringsindstillinger, som sikrer et fuldt overblik for hhv. elever og lærere.  Der er forskellige muligheder for at give feedback til eleverne på deres afleveringsopgaver. Udover den summative feedback i form af karakterer, bestået/ikke bestået, er værktøjet skabt til, at der løbende kan gives feedback, ligesom der kan gives videofeedback. Al data genereres automatisk over i elevplanen, og således lettes arbejdet for underviseren, der ikke skal samle information om eleven flere forskellige steder.

Underviseren kan altid få et godt overblik over status for sit fag og sine elever. Underviseren kan hurtigt få adgang til alle sine elevers karakterbøger, en rapport over afleveringer fra eleverne samt et overblik over aktivitet for faget. Under vores 360-graders-rapporter kan underviseren få en overordnet status over elevernes deltagelse i faget, og hvor det er muligt at følge elevernes progression på karakterer.

Download vores brochure “Differentiér undervisningen med itslearning” og få mere information om undervisningsdifferentiering.