Chat with us, powered by LiveChat

Hvad er nyt i opdatering 104?

Få de seneste produktopdateringer, nyheder og begivenheder relateret til EdTech

Følg os

Forbedring af tilgængeligheden i itslearning

Tilgængeligheden i vores tjenester er meget vigtig. Forbedret adgang til itslearning for lærere, elever og alle andre brugere er afgørende for at sikre bedre uddannelse for alle. Ved at følge bedste praksis fra internationale organer (retningslinjerne for tilgængeligt webindhold (WCAG 2.0), Europa-Kommissionens retningslinjer for webtilgængelighed) har vi løbende forbedret tilgængeligheden.

Denne version har forbedret læsbarhed af itslearning for skærmlæsere. Vi har forbedret alternativ tekst til billeder, løst nogle problemer med “tomme” knapper/referencer ved at følge bedste praksis fra webadgangsinitiativet, Web Accessibility Initiative (Accessible Rich Internet Applications). Vi har forbedret den måde, hvorpå skærmlæsere kan følge “sidetitler”, hvilket betyder, at de nu entydigt identificere flere af siderne, når brugerne navigerer rundt i et kursus. Vi vil fortsætte med at arbejde med andre forbedringer i løbet af foråret 2019.

Til lærere og elever

Nu kan man besvare undersøgelser på mobiltelefonen

Undersøgelser er blevet bedre tilpasset til mobiltelefoner, hvilket gør det lettere for brugerne at svare på en undersøgelse på en mobilenhed. Billeder skaleres automatisk, så de passer til skærmen, navigationsknapperne vises altid nederst på siden, og ved matrix-spørgsmål vises svarmulighederne nu under hvert spørgsmål for at sikre, at alle svarmuligheder er synlige for respondenten.

Elementer med en hvilken som helst type tidsfrist knyttes til en kalenderhændelse

Eleverne finder det nyttigt at kunne se deres opgaver/opgaveemner i kalenderen. Med hensyn til kurser med kalenderhændelser blev opgaver, tests og undersøgelser tidligere kun vist i kalenderen, hvis tidsfristen var indstillet til “Ved en bestemt hændelse”. De vil nu blive tilknyttet, når der vælges “På et bestemt tidspunkt”, hvis kalenderhændelsen starter på samme tid som forfaldsdatoen.

Visning af weekender i kalenderen

De fleste elever skal ikke i skole i weekenden og skal ikke aflevere lektier om lørdagen eller søndagen. “Vis weekend” i kalenderen er nu slået fra som standard for alle brugere. Weekend-visningen kan nemt slås til igen.

Til elever

Ny e-portefølje til elever

Vi vil gerne støtte eleverne i at tage ejerskab for deres læring. Vi er ved at forbedre e-porteføljen for at give dem et sted med flere funktioner, hvor de kan gemme og administrere deres bedste arbejde og med tiden give sikker adgang til eksterne parter (under organisation/lærerkontrol), så de kan præsentere deres arbejde for eksterne certificeringsorganer.

Denne version indeholder en markant forbedring af filhåndtering i e-portefølje, blandt andet fra cloudtjenester. Nu er det også nemmere at downloade fra itslearning, så det er muligt at overføre elevernes arbejde til andre systemer og bedre støtte livslang læring. Eleverne kan nemt præsentere deres e-portefølje for et publikum, da mange filer kan vises direkte i browseren.

Forbedring af filsending

Overførsel af filer til en portefølje er blevet forbedret, så du kan trække og slippe en eller flere filer, tilføje filer fra din foretrukne cloudtjeneste, omdøbe ressourcer og få en forhåndsvisning, inden du gemmer.

Når du vælger en fil fra en cloudtjeneste, føjes en kopi af filen til porteføljen.

Nemmere overførsel af indhold fra et kursus til en e-portefølje

Nu er det nemmere end nogensinde før at overføre indhold fra arbejdsporteføljen til e-porteføljen, da der er foretaget flere forbedringer, der gør den mere intuitiv og mere fleksibel med færre klik.

Ved overførsel af indhold fra arbejdsporteføljen kan eleverne ud over at vælge en kursusportefølje nu også vælge en af deres private porteføljer. Dette giver eleverne mere fleksibilitet, når de opbygger deres e-portefølje. Eksempelvis kan de bruge samme portefølje til at præsentere arbejde fra flere kurser.

Hvis du klikker på knappen “Overfør til portefølje”, vises de tilgængelige porteføljer med det samme. Nu er det muligt at tilføje en note med RTF-editoren, så eleverne kan skrive overvejelser om deres arbejde.

Download af alle porteføljer på én gang

Eleverne kan nu downloade en kopi af alle deres porteføljer på én gang direkte fra siden Porteføljer. Når du eksporterer en portefølje, gemmes filnavnene på de vedhæftede filer nu i den eksporterede zip-fil. Det gælder både ved eksport af en enkelt portefølje eller alle porteføljer på én gang.

Til lærere

Beskrivelser er nu valgfrie

Efter feedback fra lærere er beskrivelsesfeltet ikke længere obligatorisk, når man opretter en opgave eller en test (ved hjælp af det nye testværktøj). Man kan stadig tilføje en beskrivelse, hvis man vil.

Forbedring af registreringsværktøjet

Nu er det nemmere og mere fleksibelt at bruge registreringsværktøjet. For at frigøre pladser, eksempelvis hvis en elev er syg eller har foretaget et forkert valg og kan ikke redigere sin registrering, kan læreren nu fjerne en registrering på vegne af en elev. Indstillingen er tilgængelig for lærere, uanset hvilken redigeringstilladelse der er indstillet på registreringen. Vi har forbedret feedbacken til lærerne, så de lettere kan foretage ændringerne.

Reserverbare ressourcer er nu forbundet med skoler/organisationer

Nu kan lærere nemt reservere ressourcer uden for deres egen organisation (hvis det er tilladt). Ved reservering af en ressource kan læreren vælge “Vis flere indstillinger” og “Reservér lokaler og udstyr”. Her kan læreren se, hvilken organisation der ejer ressourcen. Administratoren kan administrere, hvilken organisation ressourcen tilhører.

Mindre forbedring af toppanelet

Toppanelet i itslearning og kursusmenuerne er blevet justeret, så det er nemmere at se, hvilken “fane” der i øjeblikket er åben.

Visning/forhåndsvisning af vedhæftede filer i browseren

Filer, der er vedhæftet en portefølje, kan nu ses direkte i browseren. Du skal blot klikke på filen for at se den.

Hvis du klikker på knappen med de tre prikker, får du yderligere muligheder som f.eks. Download.

Vedhæftede filer håndteres en smule anderledes:

  • Billeder, lydfiler og videoer åbnes i browseren.
  • Microsoft Office-dokumenter åbnes i Office Online-fremviseren.
  • PDF’er åbnes i PDF-fremviseren.
  • Andre filer downloades som tidligere.

Til administratorer

Forbedret login/lager/kursusbesøgsrapporter

Systemadministratorer kan se loginrapporten for alle organisationer på deres websted. I denne version og fremtidige versioner kan skole-/organisationsadministratoren kun se sin egen organisation/egne organisationer på rullelisten. Dette følger bedste praksis for datasikkerhed.

Denne funktion er også implementeret i “lagerdistributionsrapporten” og “kursusbesøgsrapporten”. For at hjælpe systemadministratorer, der har ansvar for et stort antal skoler/organisationer, har vi forbedret rullelisten i disse rapporter. Begynd med at skrive skolens navn – så vil itslearning foreslå sammensætninger, som du kan hoppe til med det samme.

Deltag i samtalen