Mitä uutta julkaisussa 102 on?

Julkaisussa R102 olemme mm. parantaneet tehtävänantoa – voit nyt antaa palautetta helposti videon muodossa sekä oppimispolkua – voit nyt helposti esikatsella polkua opiskelijanäkymässä.

Yhteen itslearningin käytetyimpään toimintoon on tehty upeita päivityksiä, jotka parantavat opettajien käyttökokemusta sekä tukevat opetusta, osallistumista ja arviointiprosessia.

Seuraa meitä

Palautusmerkinnät

Kun opiskelija on palauttanut tehtävän määräajan jälkeen, tila-sarakkeeseen tulee näkyviin huutomerkki.

Huutomerkki näkyy myös Ei lähetetty -tilan vieressä, jos palautus on tallennettu luonnoksena.

Jotkut tehtävänannon toiminnoista edellyttää muiden vaiheiden läpikäymistä. Jos niin ei ole tehty, käyttäjälle näkyy selkeämpi ja välitön palaute, kun hän pitää osoitinta käytöstä pois olevan toiminnon kohdalla – eli käyttäjä näkee, mitä on tehtävä saadakseen toiminnon käyttöön. Esimerkiksi vertaisarviointia käytettäessä on annettava määräaika ennen tehtävän luontia.

Arviointikirjan kautta avattavat vastaukset tehtävänantoihin katsotaan All-in-One-Graderin kautta. Tämä pätee myös silloin, kun tehtävänanto avataan ilmoituksesta, jos opiskelija on lisännyt kommentin tai keskustelupostauksen vastaukseen.

Kun opettaja muuttaa vastauksen lähetyksen tilaksi Valmis, vastaus ei enää ole vertaisarvioitavissa tai muokattavissa. Jos opettaja haluaa arvioida sekä saamiaan vertaisarviointeja että lopullisiin arviointeihin tulevaa vertaisarviointia, on suositeltavaa merkitä ensin kaikkien vastausten tilaksi valmis.

Tehtävänanto-työkalun sivupalkkiin on tehty pieniä muutoksia, jotka tukevat opettajan työnkulkua. Tulokset-osio on siirretty sivupalkissa alaspäin Lähetyksen tila -osion alapuolelle. Näin opettajat löytävät sivupalkista ensimmäisenä tärkeimmät tiedot, kuten näkyvyyden ja määräajan.

Nyt on mahdollista näyttää tehtävä ja vastata siihen opiskelijana Näkymä-ominaisuuden avulla.

Ääni-/videopalaute All-in-One-Graderissa

Nyt on mahdollista tallentaa ääni- tai videopalautetta samalla kun tarkastelee tehtävänannon vastausta All-in-One-Graderilla. Opettajan tallentama palaute lisätään liitteenä, jonka voi halutessaan nimetä uudelleen. Oppilaat voivat katsoa tai kuunnella tallenteen napsauttamalla sen nimeä.

Huom: Vain asiakkaille, joilla on käytössä Ziggeon uusi ilmainen mediatallennin (kaikki asiakkaat Euroopan ulkopuolella ja asiakkaat, jotka ovat antaneet luvan tallentimen käyttöön).

Oppimispolkujen parannukset


Opiskelijanäkymä

Voit näyttää oppimispolun sellaisena kuin se näkyy opiskelijalle. Opettajan arviointi- ja reflektointiprosessin tukemiseksi olemme parantaneet ”Katso opiskelijan roolilla” -ominaisuutta niin, että opettaja voi lähettää tehtävän tai kokeen ja saada paremman käsityksen opiskelijan kokemuksesta. Opettajan eteneminen oppimispolulla ei myöskään enää estä sen muokkaamista.


Muutokset oppimispoluissa

Voit muokata oppimispolkuja edistymisen mukaan. Opettajan on nyt mahdollista muokata oppimispolkua, kun sitä on tehty pelkästään opiskelijanäkymässä.

Jos kurssin opiskelijat ovat jo edenneet polkua, opettaja saa ilmoituksen muokkausta yrittäessään. Opettaja voi kuitenkin aina katsoa tehtävänannot tai testit oppimispolulta ja tarkistaa, ketkä opiskelijoista ovat aloittaneet.


Keskustelut ja kyselyt

Parempi tuki keskusteluille ja kyselyille: Aikaisemminkin oli jo mahdollista sisällyttää keskusteluja ja kyselyitä oppimispolkuun, mutta opiskelija pystyi jatkamaan osallistumatta keskusteluun tai täyttämättä kyselyä. Nyt jos keskustelu on mukana, opiskelijan on lisättävä vähintään yksi keskusteluketju tai vastaus. Kysely on täytettävä, ennen kuin opiskelija voi jatkaa.


Resurssit

Työkaluvihjettä, joka ilmaisee käyttäjälle, että tiettyä resurssia ei voitu lisätä oppimispolkuun, on nyt parannettu. Nyt se näkyy ilman viivettä ja selkeämpänä.

On mahdollista luoda resurssi itslearningiin, mutta lisätä siihen sisältöä vasta myöhemmin. Esimerkiksi sivun luomisen yhteydessä siinä ei ole vielä sisältölohkoja. Jotta opiskelijoille ei tulisi vastaan tyhjää sisältöä, opettajille näytetään varoitus tyhjästä resurssista. Varoitus näkyy, jos opettaja suorittaa oppimispolun ja havaitsemme tyhjän resurssin.

Lataaminen Google Drivesta muuttuu

Seuraavassa on muutoksia, jotka parantavat kokemusta ja tekevät siitä yhdenmukaisen, kun lisäät tiedostoja Google Drivesta:

 • Tiedoston lisääminen resurssiksi kurssiin – Tiedosto pysyy Google Drivessa ja sitä voidaan tarkastella Googlen tiedostojen katseluohjelmalla. Kaikkien kurssilla olevien pääsy tiedostoon on varmistettu luomalla pysyvä linkki.
 • Yhdenmukaisempi kokemus opettajille, jotka arvioivat asiakirjaa All-in-One-Graderin kolmessa eri skenaariossa.
 • Jos G Suite -verkkotunnus on yhdistetty – Lähetetty tiedosto pysyy Google Drivessa ja määrittelemme tiedoston käyttöoikeudet lähetyksen tilan mukaan. Esimerkiksi jos opiskelija on lähettänyt vastauksen, hän voi pelkästään näyttää tiedoston. Jos opiskelijan on lähetettävä uusi versio, hän voi jälleen muokata tiedostoa.
 • Jos G Suite ei ole yhdistettynä, mutta Office Online on käytössä, pyrimme näyttämään lähetetyt vastaukset Office Onlinessa. Tämä tarkoittaa, että jos opiskelija lähettää Google Doc -asiakirjan, se ladataan itslearningiin Word-asiakirjana.
 • Jos sekä G Suite että Office Online ovat poissa käytöstä, katseluohjelmana on oma ohjelmamme. Tämä tarkoittaa, että lähetetyt asiakirjat muunnetaan PDF-muotoon.

Olemme yhdistäneet asetukset tiedostojen lisäämiseksi Google Drivesta. Aikaisemmin järjestelmänvalvojat pystyivät valitsemaan, onko lataaminen ja/tai linkittäminen Google Drivesta sallittua. Nyt he voivat päättää, sallitaanko tiedostojen lisääminen Googlesta vai ei.

Varoitus tiedostotyypeistä, joita ei tueta: Näkyviin tulee varoitus, jos lisätään sellainen Google-tiedostomuoto, joka ei ole yhteensopiva Tehtävänanto-työkalun kanssa. Näitä ovat Google Forms, Google Maps ja Google Sites. Opettajat voivat lisätä tämän tyyppisiä resursseja Tiedosto- tai Kansio-työkalun avulla.

Siirto arviointiportfolioon: Kun tehtävä, johon on saatu vastaustiedosto, siirretään Google Drivestä arviointiportfolioon, tiedostosta luodaan PDF-kopio. Näin varmistetaan, että vastaustiedosto on kaikkien nähtävissä ja että sitä ei voi muokata siirron jälkeen.

G Suite/Google Drive Parannukset

Koetilaselaimen (TMB) päivitys

Tämän julkaisun jälkeen käyttäjillä pitää olla asennettuna vähintään versio 2.0.3.4 (Windows ja Mac, sekä opiskelijan että lab-versiot).

Tämä ei koske iPadin ja Chromebookin TMB-sovelluksia, mutta kannustamme kaikkia käyttäjiä käyttämään aina uusinta versiota. Asetuksista riippuen sovellukset päivittyvät automaattisesti, kun uusia versioita on saatavilla.

Koontinäkymän brändi-ilmeen ottaminen käyttöön

Järjestelmänvalvojat voivat valita, haluavatko he ottaa brändi-ilmeen käyttöön koontinäkymässä vai ei.

Parannuksia arviointikirjaan

Käyttäjä voi viedä kaiken Arviointikirjan sisällön Exceliin, ja nyt on mahdollista näyttää enemmän opiskelijan tietueita yhdellä sivulla, koska työkalurivi on kiinteä vierittämisen aikana ja sivulle mahtuu näin enemmän rivejä.

 

Aiheen kopioiminen suunnitelmasta toiseen

Opettajilla on nyt mahdollisuus päättää, mikä aihe kopioidaan, kun suunnitelma monistetaan kurssista toiseen. Tämä on kätevä ominaisuus, jos haluaa jakaa kurssin kollegan kanssa mutta haluaa muokata sitä.

Huomautus: tähän suunnitelmaan liittyvät resurssit ja aktiviteetit kopioidaan myös valitun aiheen kansioon.

Kalenterin ulkoasu

Tietoja saa nyt enemmän näkyviin, koska kalenterille ei ole enää enimmäisleveyttä, vaan se laajenee koko leveyden mittaiseksi. Opettajat ja oppilaat voivat valita, haluavatko he piilottaa vai näyttää viikonloput kalenterissaan. Vihreä Lisää-painike on nyt Lisää tapahtuma. Painike näkyy käyttäjille sivun oikeassa yläkulmassa Näytä viikonloppu -valintaruudun vieressä. Myös kalenteriruudukon solujen korkeutta ja kalenteriponnahdusikkunan leveyttä on suurennettu.

 

Muutoksia päivämäärän muotoon

Aikaisemmin 15/10, nyt 15. lok. Päivämäärän muodossa näkyy nyt kuukauden kolme ensimmäistä kirjainta, ja tämä on vakionäyttötapa. Päivämäärä näkyy samanlaisena (päivä + kuukausi) kaikissa paikoissa, joten näkymä on yhdenmukainen käyttäjälle.

Muita uudistuksia

 • Helpompi käyttäjien ja käyttöoikeuksien lajittelu.

  Käymme vähitellen läpi sellaisia itslearningin sivuja, joihin kertyy luetteloita erilaisista tiedoista. Kun luettelon pituus kasvaa, järjestelmänvalvojan on tärkeää pystyä selaamaan tietoja tehokkaasti. Nyt tietoja voi lajitella missä tahansa sarakkeessa, molempiin suuntiin Käyttäjä- ja Käyttöoikeudet -osioissa.

  Osiota on myös paranneltu. Järjestelmänvalvojat voivat lajitella käyttäjiä missä tahansa sarakkeessa napsauttamalla otsikkoa. Ensimmäinen napsautus tuottaa aakkosjärjestyksen A-Ö ja toinen vastakkaiseen suuntaan Ö-A.

 • Tietovarasto / OData-API

  Tietovarastoon on lisätty kaksi uutta tietolähdettä, joita käytetään OData APIn kautta. Muutokset on tehty asiakaspalautteen perusteella ja jotta opiskelijan käyttäytymistä voitaisiin analysoida syvällisemmin.

  • MIME-tyypin tiedostot – Nyt on mahdollista analysoida tiedostotyyppejä, joita opiskelijat käyttävät kurssilla.
  • Kurssien kansiorakenne – Ne asiakkaat, joilla on kursseissa erityisiä kansiorakenteita, voivat katsoa, ovatko opiskelijat käyttäneet tiettyjä resursseja nimetyissä kansioissa.

  Lisätietoja löytyy täältä: developer.itslearning.com

 • Laajennettu raportointi

  Olemme päivittäneet laajennettua raportointia niin, että ”mukautettu aktiviteetti” on nyt ”tehtävä”, eli nimeämiskäytäntö vastaa sitä, mitä käyttäjät näkevät käyttöliittymässä.

Kommentoi: