Kategorier Inspirasjon

Mediekunnskaper i lærerutdanningen


Posted on

IKT-konseptet i det pedagogiske seminaret i Aurich ble rangert blant de åtte beste bidragene i itslearnings konkurranse «Beste bruk av itslearning i 2012«. Gratulerer! Vi vil her presentere det konseptet som benyttes på en svært vellykket måte i det pedagogiske seminaret.


Undervisningsinspekøren Christa Ehrig i en mediestøttet time
På et lærerseminar i Niedersachsen for lærere på ungdoms- og videregående skoler i Aurich, tok fremtidige lærere målrettede grep for å utvide sine mediekunnskaper. «Målet med IKT-konseptet er å bidra til å fremme mediekunnskapene hos våre lærere i undervisningen», forklarer Christa Ehrig, undervisningsinspektør ved seminaret. «Situasjonen ved mange av våre skoler er fortsatt lite tilfredsstillende, og det er på ingen måte sikkert at lærerne vet hvordan de skal bruke digital teknologi og mange lærere preges av usikkerhet.» Denne usikkerheten gjelder både den praktiske bruken og det lovmessige aspektet.

Vesentlig for det profesjonelle miljøet

Ifølge det regionale konseptet «Media skills in Lower Saxony – milestones to the goal», som ble publisert av de lokale styresmaktene i Lower Saxony i en revidert versjon i februar 2012, kreves det eksplisitt at lærerne bør utdannes innenfor dette området. I avhandlingen uttales det at de pedagogiske seminarene «må sikre at fagutdannede lærere har de nødvendige mediebaserte undervisningskunnskapene for sitt valgte fag etter endt utdanning.».

itslearning tilbyr svært effektive verktøy for å fremme mediekunnskapene

Det pedagogiske seminaret er et forbilde innenfor dette området og imøtekommer kravene i konseptet hovedsaklig ved bruk av læringsplattformen itslearning. I løpet av seminaret vil lærerstudentene løse oppgaver, først og fremst i rollen som elev, for selv å lære mer om bruken av digitale læringsmedier ut fra elvenes ståsted. «itslearning-plattformen tilbyr svært effektive verktøyer for dette», uttaler Ehrig.

ePortfolio ledsager opplæringen


Eksempel på en ePortfolio i itslearning
Hver lærerstudent har en ePortfolio (se fig.) som følger opplæringen. Denne kan de gjøre tilgjengelig for utvalgte kollegaer og seminarlederen. Lærerstudentene har gjort seg kjent med ePortfolios på et introduksjonskurs i starten av lærerpraksisen. Det bør arrangeres en ny læringstime etter 6–8 måneder, etter studentenes ønske.

Øke det personlige ansvaret ved hjelp av den individuelle utviklingsplanen

ePortfolio blir laget med utgangspunkt i en individuell utviklingsplan (IUP). IUP er et brukervennlig verktøy som gjør det mulig for studentene å ta et mer personlig ansvar for læringsprosessen. En mentor kan hjelpe studentene i denne prosessen og inneha en rådgivende rolle.

Utdrag fra en individuell utviklingsplan (IUP) i itslearning: Læringsinnholdet for studentene vises tydelig.
Dette sikrer at hver student har oversikt over hvilket stadium han/hun er på.

Uavhengige læringskurs som en introduksjon til læringsplattformen

Hver ny bruker har mulighet til å gjøre seg kjent med de grunnleggende og viktigste funksjonene i plattformen ved å arbeide seg gjennom to spesiallagede «første steg»-kurs. «Denne tjenesten er fortsatt svært populær», sier Ehrig.

Formell og uformell utveksling via videokonferanse

Én gang per måned deltar seminardeltakerne i en videokonferanse hvor de samles i mindre grupper og drøfter aktuelle spørsmål. Hensikten er å gjøre verktøyene mer intuitive å bruke siden disse videokonferansene foregår uten seminarleder, samtidig som det muliggjør en mer uformell og friere utveksling.

Emnene inkluderer spørsmål relatert til skriftlige timeforberedelser, håndtering av spesielle stressituasjoner og organisering av undervisningen. Tilbakemeldingene fra lærerstudentene bekrefter at det her foregår nyttig utveksling av erfaringer, og det bidrar også til å støtte elementet teamarbeid som er spesifisert i opplærings- og eksaminasjonsreglene.

I videokonferanser som omhandler et spesifikt tema relatert til nettbaserte timer i itslearning, vil også læreren delta. itslearning-klasserommet tilbyr forberedelsesmateriale og oppgaver innenfor konseptet «Omvendt undervisning».

Hvorfor itslearning har imponert lærerne

Bruksfrekvensen av plattformen er svært tilfredsstillende. «Som lærere er vi spesielt fornøyde med muligheten i itslearning til innsamling av forslag og ideer ved hjelp av enkel utveksling med kollegaer. Funksjoner som f.eks. kalender, registreringer, ressursbestilling og bruk av biblioteket, har blitt en integrert del av undervisningen vår», sier Ehrig. «Vi kan bestille utstyr og rom, sende gruppemeldinger via meldingssystemet, finne e-postadresser og legge til lenker, administrere filer mer effektivt og ha en komplett oversikt over fag og deltakere.»

Lærerstudentene ser fordelene for utdanningen sin

Lærerstudenene har også oppdaget enkelte fordeler for dem selv. Muligheten til å booke RSS-feeds medfører at de aldri trenger å gå glipp av tidsfrister eller avtaler. Den raske og enkle kommunikasjonen med andre lærerstudenter eller lærere er også til stor hjelp i de ulike områdene som skal koordineres. Dette betyr at nødvendig materiale til timen eller undervisningen kan utveksles mye enklere blant lærerstudentene. Kalenderfunksjonen er et uunnværlig hjelpemiddel for å koordinere datoer for timer og besøk.

På tross av de mangelfulle IT-fasilitetene på enkelte skoler

Enkelt skoler i East Friesland-regionen har fortsatt ingen interaktive tavler, rask og sikker Internett-forbindelse, digitale interaktive hjelpemidler eller nettbrett. Og det samme gjelder for eksamensklassene. «Vi har imidlertid merket at et stigende antall av våre lærerstudenter fokuserer på den økende og uunngåelige bruken av teknologi i opplæringen i sine avsluttende oppgaver og er tryggere på å bruke teknologi i undervisningen», uttaler Ehrig. «Vi ser dette som et tegn på at vi er på rett vei.»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.