Kategoriat Asiakas, Inspiraatio, Uutisia

Digitaalinen oppimisympäristö lukio-opetuksessa


Posted on

Petri Eskelinen itslearning

Artikkelin ovat kirjoittaneet Petri Eskelinen itslearningiltä ja Annukka Kosonen Alppilan lukiosta, Helsingistä

Lukion opetussuunnitelma uudistui 2021. Edellinen LOPS on käytössä aikaisemmin aloittaneilla opiskelijoilla uuden opetussuunnitelman rinnalla. Miten LOPS 2021 muuttaa oppimista ja opetusta lukioissa. Miten nopeasti uudistuva digitaalinen maailma asettaa haasteita oppimisen ympäristöille verkossa? Ovatko toimistotyövälineet ratkaisu, vai olisiko aikaa laajentaa aitoon digitaaliseen oppimisympäristöön, jossa ovat LOPS 2021 tavoitteet ja perusteet opettajille ja opiskelijoille valmiina?

Uusi LOPS ja oppimisympäristö

Ympäri Suomen kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat uuden lukion opetussuunnitelman kevääseen 2021 mennessä. Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä ja opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa sen perusteella. Paikalliset vahvuudet ja toimintaympäristö heijastuu uudessa opetussuunnitelmassa aikaisempaa enemmän.

Miten nämä paikalliset vahvuudet otetaan osaksi aitoa ja tavoitelähtöistä oppimisprosessia. itslearning tuo niin valtakunnalliset kuin paikallisetkin opetussuunnitelmat kaikkien opettajien käytettäväksi helpolla ja sujuvalla tavalla. Opettaja valitsee itslearningin pedagogisessa käyttöliittymässä opiskeltavan aineen tavoitteen/tavoitteet ryhmällensä ja ne tallentuvat automaattisesti oppijoiden oppimishistoriaan ja arviointiin. Tavoitelähtöinen oppimisprosessi, yhteisöllinen tiedonrakentelu, reflektointi, itse- ja vertaisarviointi, yksilölliset oppimispolut sekä opettajan antama arviointipalaute (summatiivinen ja formatiivinen) ovat välittömästi osana oppimisprosessia.

Tavoitelähtöinen oppimisprosessi ja arviointi itslearning-alustalla

Tavoitelähtöinen oppimisprosessi ja arviointi edellyttävät toteutuakseen opintokokonaisuuksien tavoitteet. itslearning tarjoaa yli 20 vuoden kokemuksella opettajalle ja oppijoille selkeän ja pedagogisesti perustellun alustan monimuotokoulutuksen ja lähiopetuksen ratkaisuna. Tavoitteet löytyvät yksilöllisinä objekteina, jotka liitetään osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu näkyväksi tulleeseen osaamiseen ja tavoitteisiin. Läpinäkyvä prosessi takaa opiskelijoille oikeudenmukaisen ja tasapuolisen oppimiskokemuksen ja arvioinnin.

Digitaaliset oppimateriaalit

Tavoitteellisessa oppimisprosessissa on tärkeässä roolissa myös digitaaliset oppimateriaalit. Laadukkaita, lisensoituja oppimateriaaleja voidaan jakaa itslearning- oppimisympäristössä turvallisesti opiskelijoille. Olemme myös tuoneet itslearningin Kirjastoon avoimia oppimateriaaleja, jotka ovat indeksoitu OPS tavoitteisiin, eli opettaja voi löytää vaivatta digitaalista aineistoa opetuksen tueksi. Opettajien toisilleen jakamia oppimateriaaleja löytyy myös Kirjastosta. Kun opettaja tekee valinnan ja päättää jakaa aineistoa kollegoille, omalle oppilaitokselle tai laajemmin itslearning- käyttäjille, niin se onnistuu Kirjaston kautta. Myös kokonaisia opintokokonaisuuksia aineistoineen ja tehtävineen voidaan jakaa itslearningin kautta.

Kokemuksia etäopetuksen arjesta

Viime kevään etäopetuksen aika osoitti käytännössä digitaalisen oppimisympäristön vahvuuden OPS tavoitteiden toteutumisessa. Opiskelijat saavat itslearningin avulla ajantasaista palautetta ja tukea opettajalta etäopetuksen ja monimuoto-oppimisen aikana. Tämä on osoittautunut tarpeelliseksi opiskelijoita ja opettajia haastatellessa korona-kevään kokemusten valossa. itslearningin 360 -näkymä tarjoilee opettajalle koko ajan ajantasaista tietoa opiskelijoiden edistymisestä, ajankäytöstä, aktiivisuudesta ja arvosanoista. Helppo näkymä ryhmän ja yksittäisten oppijoiden edistymiseen sekä viestintään luo onnistumisen puitteet etäopetuksen oppimiselle ja viestinnälle. Kaikki samassa paketissa ja osoitteessa.

Pilvipalveluiden yhteiskäyttö ja tietoturva

Usein opettajat ja oppijat ovat kiinnittyneet tuttuihin ratkaisuihin. Työvälineisiin perustuvat pilvipalvelut sisällöntuotanto-ominaisuuksineen ovat monelle tuttuja ratkaisuja. Miten sitten tavoitteet ja arviointi? Niitä emme voi löytää tavoitteellisessa oppimisprosessissa ja arvioinnissa toimistotyövälineiden piiristä. itslearningissa opettajat ja oppijat ovat kirjautuneet samaan aikaan aitoon oppimisympäristöön ja koulutuksentarjoajan pilvipalveluihin. Näin toimien kaikkien työvälineiden parhaat ominaisuudet ovat osana tavoitelähtöistä oppimista ja arviointia itslearning- oppimisympäristön sisällä.

Myös opettajan antamat kurssiarvioinnit palautuvat automaattisesti oppilashallintojärjestelmään. Tämä on iso etu opettajalle, jonka ei nyt tarvitse tehdä samaa asiaa eri järjestelmissä, vaan standardit rajapinnat ja luotettava tiedonsiirto huolehtii digitalisaation aikana rutiininomaiset työnkulut tietoturvallisesti. itslearningilla on tietoturvasertifikaatti ISO 27001, joka takaa kaikille osapuolille GPDR- tietosuojan mukaisen turvallisen käytön. Kaikki opettajan ja oppijan omistama tieto on tallennettu ETA- alueelle.

Miten käytännössä?

Emme jätä opettajaa ja rehtoria yksin, vaan tukiprosessiemme ja opettajille aiemmin tuttujen sovellusten kanssa tuotamme aitoa digitaalisuuden uutta lisäarvoa opetukseen, oppimiseen ja arviointiin.

itslearning käyttöönottoprosessiin sisältyy ammattitaistoisten verkkopedagogiemme tarjoama koulutus ja tuki. Olemme mukana niin teknisissä kuin pedagogisissa asioissa auttamassa asiakkaitamme pedagogisen oppimisympäristön käytössä ja osaamisen kehittämisessä.

Tarjoamme myös vertaistukea asiakastapaamisissa, joissa uudet itslearning käyttäjät voivat keskustella aiemmin aloittaneiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Kaiken kaikkiaan itslearning tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisen ratkaisun oppimisen ohjaukseen ja arviointiin tavoitteista lähtien.

itslearningin sofistikoituneet ja tietoturvalliset oppimisanalytiikan työvälineet tuottavat opettajalle, rehtorille ja oppijalle sekä huoltajille ajantasaista ja helppolukuista tietoa osaamisen kehittymisestä tavoitelähtöisessä oppimisprosessissa.

Opettajan kokemus

Lue alta kehittäjäopettajan kertomus digitaalisista alustoista oppimisen tukena lukiokoulutuksessa ja arvioinnissa. Kirjoittaja on pitkän linjan verkkopedagogi, kieltenopettaja ja opettajankouluttaja Annukka Kosonen Alppilan lukiosta, Helsingistä

Oppiminen on vuorovaikutusta

Oppiminen on aina vuorovaikutusta, sillä luokkatilanteessa (oli se sitten lähi- tai etäopetusta) toimitaan aina ryhmässä. Hyvässä ryhmässä kaikilla opiskelijoilla on tavoite oppia ja yhteisen tavoitteen eteen tehdään yhdessä töitä. Opiskelijat tukevat toisiaan, tunneille on mukava tulla ja oppimisen ilo näkyy ja kuuluu ryhmässä.

Ryhmän dynamiikka ei synny itsestään, sillä se edellyttää aina turvallista toimintaympäristöä ja sen eteen joudutaan tekemään töitä. Opettajan rooli yhteisöllisyyden rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeä ja erilaiset yhteisölliset työskentelytavat (ryhmätyöt, yhteisölliset dokumentit sekä pelilliset elementit) tukevat yhteisöllisyyttä sekä luokka- että etäopetuksessa.

Menestyksekäs opiskeluympäristö on sellainen, jossa epäonnistumista ei tarvitse pelätä ja jossa hyvinvointi ja luovuus kukoistavat.

Arviointi tukee opiskelijan hyvinvointia

Kun opettajalla on käytössään laadukkaat digitaaliset ratkaisut ja hän on sisäistänyt niiden pedagogisen ytimen, se säästää aikaa rutiinityöltä – ja aikaa jää enemmän laadukkaan palautteen antamiseen. Laadukas palaute on jatkuvaa ja kannustavaa eikä se liity opiskelijan persoonaan. Se ei keskity vain virheiden osoittamiseen, vaan antaa opiskelijalle välineitä kehittää edelleen opiskeltavan aineen hallintaansa sekä ennen kaikkea opiskelutaitojaan.

Samalla opiskelija harjaantuu myös arvioimaan itse omaa osaamistaan, asettamaan omia tavoitteita sekä arvioimaan muita. Vertaispalautteen käyttäminen kehittää myös opiskelijan vuorovaikutus- ja empatiataitoja sekä jättää opettajalle aikaa henkilökohtaisen palautteen antamiseen erityisen haastavissa tehtävissä.

Kun opiskelija tietää saavansa laadukasta ja ajantasaista palautetta oppimisestaan, hän voi keskittyä itse olennaiseen – oppimiseen iloon. Laadukas palaute luo hyvinvointia opiskelijoille.

Digitaaliset ratkaisut opettajan tukena

Näin poikkeusaikana koejärjestelyjen rakentaminen ja summatiivinen arviointi ei aina ole aivan yksinkertaista, mutta sopivilla digitaalisilla ratkaisuilla sekin helpottuu. Opettajan kaikki energia ei saa mennä opiskelijoiden eri suoritusten etsimiseen tai niiden tulosten kirjaamiseen. Opettajan ei myöskään tarvitse käyttää aikaa eri tehtävien pisteytysten yhteen laskemiseen tai muuhun yhtä epäolennaiseen asiaan. Opetusteknologian tehtävä on tukea opettajan pedagogisia ratkaisuja sekä jättää hänelle aikaa kehittää omaa opetustaan. Uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan ei ole syytä unohtaa myöskään opettajan hyvinvointia!

online demo

Tervetuloa webinaariin ”Lukion uusi opetussuunnitelma 2021”

Suomalainen opetusalan organisaatio ansaitsee maailman parhaat työvälineet. Webinaarissa näet, miten itslearning oppimisympäristö tukee uuden LOPS tavoitteiden toteutumista oppijalle, opettajalle ja rehtorille.


Uusimmat uutiset


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *